Jump to content

Կենսաբանություն/տեստեր/լուծումներ/խնդիրներ/հարցեր

Վիքիգրքեր-ից
Մարդ,անատոմիա,ֆիզոլոգիա,հիգիենա 1.Արյուն:Արյան շրջանառություն:
Մարդ,անատոմիա,ֆիզոլոգիա,հիգիենա 2.Շնչառություն:
Մարդ,անատոմիա,ֆիզոլոգիա,հիգիենա 3.Մարսողություն,Արտազատություն,Մաշկ:
Ընդհանուր կենսաբանություն 4.Բջջի քիմիական բաղադրամասերը:
Ընդհանուր կենսաբանություն 5.Նյութափոխանակություն:
Ընդհանուր կենսաբանություն 6.Մոլեկուլային կենսաբանություն:
Օրգանիզմների բազմացումը և զարգացումը 7.Օրգանիզմների բազմացումը և զարգացումը:
Գենետիկա 8.1.Միահիբրիդային խաչասերում:
Գենետիկա 8.2.Երկհիբրիդային և բազմահիբրիդային խաչասերումներ:
Գենետիկա 8.3.Ժառանգման միջանկյալ բնույթը:
Գենետիկա 8.4. Բազմակի ալելներ:
Գենետիկա 8.5.Շղթայակցված ժառանգում:
Գենետիկա 8.6.Սեռի հետ շղթայակցված ժառանգում:
Գենետիկա 8.7.Ոչ ալելային գեների փոխազդեցությունը:
Գենետիկա 8.8.Պոպուլյացիաների գենետիկա:
Գենետիկա 8.9.Փոփոխականություն:
Օրգանական աշխարհի զարգացումը 9.Օրգանական աշխարհի զարգացումը:
Էկոլոգիա 10.Էկոլոգիա:
Հավելված 11.Խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ որոշ տվյալներ: