Մաթ. Անալիզ/2-րդ կուրս/Երկրորդ միջանկյալի հարցաշար

Վիքիգրքեր-ից
Jump to navigation Jump to search

ՖՈՒՐՅԵԻ ՇԱՐՔԵՐ[խմբագրել]

1. Եռանկյունաչափական շարքեր, եռանկյունաչափական շարքերի հատկությունները

2. Ֆուրյեի շարքեր, էյլեր-ֆուրյեի բանաձևը

3. Ֆուրյեի շարքերի հիմնական լեմման

4. Դիրիխլեի ինտեգրալ, Դիրիխլեի կորիզ

5. Լոկալիզացիայի սկզբունքը

6. Ֆուրյեի շարքի կետային զուգամիտությունը: Դինիի հայտանիշը

7. Հյոլդերի դասերը

8. Ֆուրյեի շարքի կետային զուգամիտության Լիպշիցի հայտանիշը

9. Միջին թվաբանականի եղանակը

10. Վայերշտրասսի թեորեմները անընդհատ ֆունկցիաների մոտարկման մասին

11. Ֆուրյեի գումարների մինիմալության հատկությունը

12. Բեսսելի անհավասարությունը

13. Պարսևալի հավասարությունը

14. ֆուրյեի շարքի անդամ առ անդամ ինտեգրումը

15. ֆուրյեի շարքի հավասարաչափ զուգամիտությունը

ՄԻ ՔԱՆԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆԻՑ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ[խմբագրել]

1. Մի քանի փոփոխականից ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը, մասնակի ածանցյալներ

2. Դիֆերենցելիության և մասնակի ածանցյալների կապը

3. Դիֆերենցելիության բավարար պայմանը

4. Բարդ ֆունկցիայի ածանցյալը

5. Վերջավոր աճերի թեորեմը

6. Ածանցյալ ըստ ուղղության

7. Շոշափող հարթություն

8. Բարձր կարգի դիֆերենցիալներ

9. Շատ փոփոխականի ֆունկցիայի Թեյլորի բանաձևը

10. Էքստրեմումի բավարար պայմանը

11. Անբացահայտ ֆունկցիաներ

12. Անբացահայտ ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը

13. Խառը ածանցյալի մասին թեորեմը

ԿՈՐԱԳԻԾ ԻՆՏԵԳՐԱԼՆԵՐ[խմբագրել]

1. Կորի երկարություն, ուղղելի կորեր

2. Կորի երկարության հաշվումը

3. I սեռի կորագիծ ինտեգրալներ

4. II սեռի կորագիծ ինտեգրալներ

5. Կորագիծ ինտեգրալի անկախությունը ինտեգրման ճանապարհից

6. Փակ կորի դեպքը

7. Կրկնակի ինտեգրալ - Քառակուսելի տիրույթ, մակերես

8. Կրկնակի ինտեգրալի հաշվումը կորագիծ սեղանի դեպքում

9. Գրինի բանաձևը

10. Փոփոխականի փոխարինում կրկնակի ինտեգրալում

11. Եռակի ինտեգրալ