Visual Basic .NET/Փոփոխականներ

Վիքիգրքեր-ից

Փոփոխականներ[խմբագրել]

Visual Basic .NET-ում փոփոխականների հայտարարումը իրականացվում է Dim, Private, Public և Static օպերատորների միջոցով: Սինտաքսը հետևյալն է՝

 Dim varName As varType

varName-ը ձեր փոփոխականի անունն է:

varType-ը փոփոխականի տվյալի տեսակն է: Visual Basic-ում կարող են օգտագործվել հետևյալ տեսակի տվյալների տեսակներ.

  1. Թվային (Integer, Long, Single, Double, Currency)
  2. Տեքստային (String)
  3. Ամսաթվային (Date)
  4. Բայթային (Byte)
  5. Տրամաբանական (Boolean)
  6. Կամայական (Variant)
  7. Օբյեկտային (Object):

Օրինակ, MyInt անունով հայտարարված integer-ի օգտագործումը՝

 Dim MyInt As Integer