Jump to content

Visual Basic .NET/Սկսել

Վիքիգրքեր-ից

Visual Basic .NET ծրագիրը բեռնելու համար պետք է բեռնել Visual Studio ծրագրային փաթեթը, որի մեջ բացի Visual Basic .NET ծրագրավորման լեզուն պարունակելոց կան նաև այլ ծրագրային լեզուներ, ծրագիրը բեռնելու համար պետք է այցելեք այստեղ և սեղմեք կա՛մ Community կա՛մ Professional կա՛մ Enterprise, կախված թե որ տեսակն եք ցանկանում: