C Sharp/Փոփոխականներ

Վիքիգրքեր-ից

Փոփոխականներ[խմբագրել]

C Sharp-ում ամենասովորական փոփոխականի օրինակը՝

var name = type;

name-ի փոխարեն պետք է գրել ձեր ուզած փոփոխականի անունը: type-ի փոխարեն պետք է գրեք փոփոխականի տվյալի տեսակը, օրինակ եթե ցանկանում եք տեքստ՝

var name = "example";

Այս օրինակը կարող է օգտագործվել այսպես՝

var str = "example";
Console.Write(str);
str = Console.ReadLine();