Ֆիզիկա/Թեստեր/1

Վիքիգրքեր-ից
Jump to navigation Jump to search

Մեխանիկական շարժում: Մեխանիկայի հիմնական խնդիրը: Համընթաց շարժում: Նյութական կետ: Մարմնի դիրքը տարածության մեջ: Հաշվարկման մարմին: Հաշվարկման համակարգ: Հետագիծ, ճանապարհ և տեղափոխություն[խմբագրել]

 1. Ի՞նչն են անվանում մեխանիկական շարժում:

  Մեխանիկական շարժում է կոչվում ժամանակի ընթացքում տարածության մեջ մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կամ մարմնի մասերի դիրքերի փոփոխությունն իրար նկատմամբ:

 2. Ձևակերպել մեխանիկայի հիմնական խնդիրը:

  Մեխանիկայի հիմնական խնդիրն է որոշել մարմնի դիրքը տարածության մեջ ժամանակի ցանկացած պահին:

 3. Ո՞ր շարժումն է կոչվում համընթաց: Բերել օրինակ:

  Համընթաց կոչվում է այն շարժումը, որի ժամանակ մարմնի ցանկացած երկու կետեր միացնող ուղիղը շարժման ընթացքում մնում է ինքն իրեն զուգահեռ:

 4. Ի՞նչն են անվանում նյութական կետ: Բերել օրինակ:

  Նյութական կետ է կոչվում այն մարմինը, որի չափերը տվյալ պայմաններում կարելի է անտեսել: «Տվյալ պայմաններում» ասելով պետք է հասկանալ, որ միևնույն մարմինը որոշ դեպքում կարելի է համարել նյութական կետ, եթե նրա չափերը շատ անգամ փոքր են նրա անցած հեռավորության համեմատությամբ:

 5. Ի՞նչն են անվանում հաշվարկման մարմին:

  Հաշվարկման մարմին կոչվում է այն մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկվում են այլ մարմիններ:

 6. Ի՞նչից է կազմված հաշվարկման համակարգը:

  Հաշվարկման մարմինը, նրա հետ կապված կոորդինատային համակարգը և ժամանակի հաշվարկման սարքը՝ ժամացույցը, միասին կազմում են հաշվարկման համակարգը, որի նկատմամբ էլ դիտարկվում է մարմնի շարժումը:

 7. Ի՞նչն են անվանում տեղափոխություն:

  Մարմնի սկզբնական դիրքը վերջնական դիրքին միացնող վեկտորը կոչվում է տեղափոխություն:

 8. Ի՞նչն են անվանում նյութական կետի շարժման հետագիծ:

  Նյութական կետի շարժման հետագիծ կոչվում է այն կետերի բազմությունը (կետերի երկրաչափական տեղը) , որոնցով տվյալ հաշվարկման համակարգում անցնում է մարմինը շարժման ընթացքում:

 9. Ի՞նչն են անվանում ճանապարհ:

  Ճանապարհ է կոչվում հետագծի երկարությունը:

 10. Ի՞նչ է նշանակում «լուծել մեխանիկայի հիմնական խնդիրը» արտահայտությունը:

  «Լուծել մեխանիկայի հիմնական խնդիրը» արտահայտությունը նշանակում է գտնել մարմնի դիրքը որոշող ֆիզիկական մեծության կախումը ժամանակից:

 11. Ո՞ր դեպքում է մարմնի անցած ճանապարհը հավասար նրա տեղափոխության մեծությանը (մոդուլին):

  Երբ մարմնի հետագիծը կհամընկնի տեղափոխության հետ, ապա մարմնի անցած ճանապարհը հավասար կլինի նրա տ-ափոխության մոդուլին, իսկ դա տեղի կունենա երբ մարմինը շարժվի ուղղագիծ:

.