Ֆիզիկա/Թեստեր/2

Վիքիգրքեր-ից
Jump to navigation Jump to search

Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում: Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագություն: Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագության ու տեղափոխության պրոյեկցիաների և կոորդինատի՝ ժամանակից կախման բանաձևը և գրաֆիկները[խմբագրել]

 1. Ո՞ր շարժումն է ուղղագիծ հավասարաչափ:

  Այն շարժումը, որի ժամանակ մարմնի հետագիծն ուղիղ գիծ է, այն միշտ շարծվում է նույն ուղղությամբ, ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցում անցնում է հավասար ճանապարհ, կոչվում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:

 2. Տալ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագության սահմանումն:

  Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագություն է կոչվում ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցում մարմնի կատարած տևափոխության և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությանը:

 3. Ի՞նչ միավորով է արտահայտվում արագությունը միավորների միջազգային համակարգում (այսուհետև՝ ՄՀ-ում) և ո՞րն է այդ միավորի ֆիզիկական իմաստը:

  Եթե ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող մարմինը 1վ-ում տևափոխվում է 1մ-ով, ապա նրա շարժման արագությունը հավասար կլինի 1 միավորի (1 մ/վ): Այդպիսի շարժման արագությունն էլ հենց ընդունվում է որպես արագության միավոր ՄՀ-ում:
  մ/վ

 4. Գրել ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող նյութական կետի x կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող բանաձևը: 5. Գծել ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող նյութական կետի x կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը, եթե նյութական կետը հեռանում է կոորդինատների սկզբնակետից:

  Physics graph 1.jpg

 6. Ի՞նչ է նկարագրում նկ.1-ում X առանցքի վրա գտնվող նյութական կետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:

  նկ.1
  Physics graph 2.jpg
  Այս գրաֆիկից երևում է, որ մարմինը գտնվում է դադարի վիճակում:

 7. Գծել ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող կետի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախվման գրաֆիկը:

  Physics graph 3.jpg

 8. Ինչի՞ մասին է վկայում նկ.2-ում X առանցքի վրա գտնվող նյութական կետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:

  նկ.2
  Physics graph 4.jpg
  Այս գրաֆիկից երևում է, որ մարմինը կետից, դրական ուղղությամբ սկսում շարժվել ուղղագիծ հավասարաչափ: