Քննարկում:Հայերեն բարբառներ

Վիքիգրքեր-ից
Jump to navigation Jump to search
       Կյեղացի Համբօյի տունը կռիվ էր ինգյէ: Համբօն կուզեր որ տասնէրկու տարեկան Գիքորին տանի քաղաք, 
     Մէ կործի տընի, որ մարթ տա՝ռնա, աշխատի: Կընկյը մա՝սլա՝հաթ չէր տըսնալի:
       Չէմ ուզելի, իմ փըստիկյ տղային էտ անպետք՝ ա՝շխա՝րքյը մի քից, չեմ ուզելի, Լա՝ցեսեր կընիկյը: