Jump to content

Քաղաքական հոգեբանություն

Վիքիգրքեր-ից

Քաղաքական հոգեբանությունը միջդիսցիպլինային գիտություն է, որը հետազոտում է իշխանությամբ օժտված սուբյեկտների` աձանձին անհատներ, խմբավորումներ,քաղաքական ինստիտուտներ: Տերմինը 1860 թվականին առաջարկել է Ադոլֆ Բաստիանը: Սկսած 1993 թվականից հրատարակվել է "Քաղաքական հոգեբանություն" ամսագիրը: Քաղաքական հոգեբանության նպատակն է հասկանալ փոխկապակցվածությունը` հավատի, մոտիվացիայի, ճանաչողության, տեղեկատվության, սոցիալիզացիայի հասարակությունում անհատի դրսևորման հետ: