Մաթ. Անալիզ/2-րդ կուրս/Առաջին միջանկյալի հարցաշար

Վիքիգրքեր-ից
Jump to navigation Jump to search

ԹՎԱՅԻՆ ՇԱՐՔԵՐ[խմբագրել]

1. Թվային շարքեր;

2. Դրական շարքեր;

3. Թվային շարքի սկզբնական հատկությունները;

4. Համեմատման հայտանիշները;

5. Կոշիի և Դալամբերի հայտանիշները;

6. Կոշիի և Դալամբերի սահմանումների այլ ձևակերպումները;

7. Կոշիի ինտեգրալային հայտանիշը;

8. Նշանափոխ շարքեր, Լայբնիցի հայտանիշը;

9. Շարքի զուգամիտությունը ընդհանուր դեպքում, Կոշիի սկզբունքը;

10. Բացարձակ և պայմանական զուգամետ շարքեր;

11. Բացարձակ և պայմանական շարքերի որոշ հատկությունները;

12. Աբելի ձևափոխությունը;

13. Աբելի և Դիրիխլեյի հայտանիշները;

14. Զուգամետ շարքերի հատկությունները;

15. Ռիմանի թեորեմը;

16. Շարքերի բազմապատկում, արտադրյալ շարքեր;

ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ՇԱՐՔԵՐ[խմբագրել]

1. Կետային և հավասարաչափ զուգամետ` ֆունկցիոնալ հաջորդականություններ և շարքեր;

2. Հավասարաչափ զուգամիտության Կոշիի սկզբունքը;

3. Վայերշտրասի հայտանիշը (Մաժոռանդ շարքի մասին);

4. Հավասարաչափ զուգամիտության Աբելի և Դիրիխլեյի հայտանիշները;

5. Ֆունկցիոնալ շարքի գումարի հատկութըունները: Դինիի թեորենը;

6. Սահմանային անցում շարքի նշանի տակ;

7. Ֆունկցիոնալ շարքի անդամ առ անդամ ինտեգրումը;

8. Ֆունկցիոնալ շարքի անդամ առ անդամ ածանցումը;


ԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՇԱՐՔԵՐ[խմբագրել]

1. Աստիճանային շարքեր: Աբելի թեորեմը;

2. Աստիճանային շարքի զուգամիտության տիրույթը;

3. Աստիճանային շարքի զուգամիտության շառավղի որոշումը;

4. Աստիճանային շարքի հավասարաչափ զուգամիտությունը;

5. Աստիճանային շարքի գումարի անընդհատությունը;

6. Աստիճանային շարքի գումարի միակության հատկությունը;

7. Աստիճանային շարքի անդամ առ անդամ ածանցումն և ինտեգրումը;

ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ[խմբագրել]

1. Անալիտիկ ֆունկցիաներ, Թեյլորի շարք;

2. Անալիտիկ և անվերջ դիֆերենցելի ֆունկցիաների կապը;

3. Թեյլորի բանաձևի մանցորդային անդամի ինտեգրալային տեսքը;

4. Թեյլորի բանաձևի մնացորդային անդամի Լագրանժի և Կոշիի տեսքերը;

5. Անալիտիկության բավարար պայմանը;

6. Տարրական ֆունկցիաների անալիտիկությունը։