Հանրահաշիվ/2-րդ կուրս/Քննական տոմսեր

Վիքիգրքեր-ից

Տոմս 1[խմբագրել]

1. Խումբ, կիսախումբ, քվազիխումբ, օրինակներ, Քելիի աղյուսակ.

2. Սիլովյան թեորեմը.

Տոմս 2[խմբագրել]

1. Ենթախմբեր, օրինակներ. Վերջավօր խմբի եթախմբի մասին թեորեմը, խմբի կենտրոն.

2. Բեռնսայրդի լեմմա.

Տոմս 3[խմբագրել]

1. Ցիկլիկ խմբեր, խմբի տարրի կարգը, հատկությունները.

2. Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, հատկութըունները, փոխադարձաբար պարզ թվեր, հատկությունները.

Տոմս 4[խմբագրել]

1. Իզոմորֆիզմ, Քելիի թեորեմը.

2. Օղակների ամբողջատիպ տիևույթ, <Z,+,*>-ի դաշտ լինելու բավարար պայմանը.

Տոմս 5[խմբագրել]

1. Գլխավոր իդիալական օղակներ, երկու տարրերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի գոյությունը.

2. Հոմոմորֆիզմ, հոմոմորֆիզմի մասին թեորեմը.

Տոմս 6[խմբագրել]

1. Հարակից դասեր,հատկությունները, Լագրանժի թեորեմը, հետևանքը.

2. Խմբի գործողությունը բազմության վրա, ուղեծիր, ստաբիլիզատոր.

Տոմս 7[խմբագրել]

1. A4 Նշանափոխ խմբում 6 կարգի ենթախմբի գոյության մասին թեորեմը.

2. Ենթաօղակ, իդեալ, ֆակտոր օղակ, հատկություններ, օրինակներ.

Տոմս 8[խմբագրել]

1. Նորմալ բաժանարար, հատկություններ, օրինակներ.

2. Մարմին, դաշտ, վերջավոր խմբի մուլտիպլիկատիվ խմբի մասին թեորեմը.

Տոմս 9[խմբագրել]

1. Ֆակտոր խումբ, հատկություններ, օրինակներ.

2. Խմբի ուղիղ և դեկարդյալ արտադրյալ, հատկություններ.