Jump to content

Հայերեն բարբառներ/Ղարաղան

Վիքիգրքեր-ից

Ղարաղանը Պարսկաստանի հայկական գավառներից էր, որտեղ այժմ հայեր չեն ապրում։

Ղարաղանի կենցաղային բառապաշարից[խմբագրել]

 • Թոլ էլնել - պարկել
 • Ալարել - ծուլանալ, զոռը գալ
 • Ժինջերը հավաքել կամ ժնջրկտել - մռութ անել
 • Հանաք անել - կատակել
 • Բոհթանա տալի - զրպարտում է
 • Քյուլա արա - այրել է
 • Քյուլը գլխիդ - մոխիրը գլխիդ
 • Ղափաղ - խուփ
 • Չոքմշել - սուրպրիզ լինել, զարմանքից չոքել, շոկի մեջ ընկնել
 • Բուգդ ուռի - կոկորդդ ուռի [անեծք]
 • Ոտքերը չլիգա էլէ - Ոտքերը կոտրվել է [սարկազմով]
 • Տախտկին ընգնես կամ տախտկին գցեմ - Բողոքել մեկից կամ անձնական օրգանից