Հայերեն բարբառներ/Արցախ

Վիքիգրքեր-ից
Արցախցի ընտանիք՝ 19-րդ դարավերջի-ից 20-րդ դարասկզբի ժամանակահատվածում
Անծանօթ մնացած բարբառ մը չէ Ղարաբաղի բարբառը. ընդհակառակը՝ Տփղիսի բարբառին հետ՝ գրականութեան ամենէն աւելի ծանօթացած հայ բարբառներէն մէկն է. այս բարբառով գրուած աշխատութեանց ամբողջութիւնը կարող է փոքրիկ մատենագրութիւն մը կազմել։
— Հրաչեայ Աճառեան, «Արարատ» ամսագիր, 1899 թ․


Արցախի կամ Ղարաբաղի բարբառը հայերենի «ում» ճյուղի կենդանի բարբառներից ամենամեծն է, որը լեզվական ընդհանրություններ ունի «ս» ճյուղի Հադրութի, Շաղախ-Խծաբերդի, և Ուրմիայի, և «լ» ճյուղի Մարաղայի բարբառների և Գորիսի, Կապանի, Ղազախի, Գանձակի, Հավարիկի և այլն ենթաբարբառների հետ։ Ունի բազմաթիվ ենթաբարբառներ ու խոսվածքներ, որոնք զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից։

Այժմ այն խոսվում է Սյունիք և Տավուշի մարզերում, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Անցյալ դարի վերջին Արցախի բարբառի սահմանները ձգվում էին մինչև Բաքու, Սումգայիթ, Գանձակ, Գետաշեն և Դաշտային Ղարաբաղի տարածքով մեկ։

Բաղաձայնական համակարգը` երկաստիճան ձայնազուրկ։ Չունի ֆ բաղաձայնը։ Առկա են գյ, կյ, քյ քմայինները և ä, ö, ü առաջնալեզվային ձայնավորները։ Բայի խոնարհման համակարգում ունի շարունակական ձևեր (կիրիլäվ ըմ)։ Յուրահատուկ կառուցվածք ունեն որոշ խոսվածքների ապառնին (կիրըլական ըմ)։ Շեշտվում է նախավերջի վանկը։

Արցախի բառապաշարից[խմբագրել]

DyunanushԿենցաղային[խմբագրել]

 • Հինչ կա՞ չկա - Ի՞նչ կա չկա
 • Հունց ը՞ս - ինչպե՞ս ես
 • Շտեղանս կյամ - որտեղից ես գալիս
 • Շտեղս քի՞նում կամ քինամ - ուր ես գնում
 • Գյու՛դըմ չըմ - չգիտեմ
 • Տի - դա
 • Լոխ - բոլոր
 • Բարլիս կամ պարլյուս - բարի լույս
 • Աքա կամ հաքու - հորաքույր
 • Բիբի - մորաքույր
 • Ամի - հորեղբայր
 • Դայի - քեռի
 • Տաքիր - ամուսնու եղբայր
 • Քենի - տիկնոջ քույր
 • Հաներ - աներ
 • Զեմքուչ - զոքանչ
 • Կիսուր - սկեսուր
 • Պատրոն - կեսրայր
 • Բաջանաղ - տիկնոջ քրոջ ամուսին
 • Տյուզնեմ - քաղցած եմ
 • Պեն - բան
 • Խոխա - երեխա
 • Հլևուր - ալևոր
 • Կուճիր - պստիկ
 • Դեդո - պապիկ
 • Բաբո - տատիկ
 • Կնեգ - կին
 • Տոռնը կամ մղակ - դուռ
 • Խասյաթ - բնավորություն
 • Մխելա - շատ
 • Միկա - քիչ
 • Մինը - մեկը
 • Կեշ - գեշ
 • Լղար կամ մաշված - նիհար
 • Քաչալ - ճաղատ
 • Սաղ - առողջ
 • Սանդր - սանր
 • Ղեյնը - եղունգ
 • Ըրմակեն կամ սերուն - կարգին
 • Դյուզ - ճիշտ
 • Ստի - այսպիսի
 • Ընդի - այնպիսի
 • Լհանդի - հենց այնպես
 • Հինգիդամ - ինչ իմանամ
 • Հընգեր - ընկեր
 • Պա հունց անիմ - ինչ անեմ
 • Հինչ - ինչ
 • Հունց - ոնց
 • Հուր - ում
 • Հու - ով
 • Շտեղ - որտեղ
 • Վեր - որ
 • Հանցու վեր - որպեսզի
 • Կոզի - թեկուզ
 • Ուրուգյու տյուս կկյաս միկա քաթ անինք - իրիկունը դուրս կգաս մի քիչ զրուցենք
 • Էս փողն հինչքան հաշեվմ անմ, իվիլանմ չի - այս փողն որքան հաշվում չի ավելանում
 • Խնգարում ըք, բլոգումս պեն ըմ կիրիմ - մի խանգարեք բլոգում գրառում եմ անում
 • Գուգլում հինչ ման կյաս ճարմս - Գուգլում ինչ փնտրում գտնում ես

Բնություն[խմբագրել]

 • Վըղ - հող
 • Իրիքնակ - Արև
 • Լյուսնինգա - լուսին
 • Ծյոր - ձոր
 • Ճեղնը - ճյուղ
 • Տակռե - արմատ
 • Տիրև - տերև
 • Տափ - գետին
 • Ճուր - ջուր
 • Փադ - փայտ
 • Ծըմեռնը - ձմեռ
 • Ամեռնը - ամառ
 • Շոք - հով
 • Զորտցորտ - սառը
 • Կածկած - շատ տաք
 • Թքուչի - գոլ
 • Թոռ - անձրև
 • Բրջիմ - մրջյուն
 • Կյուլ - գայլ
 • Շոն - շուն
 • Ճոտ - ճուտ
 • Ղազ - սագ
 • Վերցակ - աքլոր
 • Կուլ - գայլ
 • Չաղալ - շնագայլ
 • Օղտը - ուղտ
 • Միսիրի - հնդկահավ
 • Ըլբաստրակ - նապաստակ
 • Օխծը - օձ
 • Մոկուն - մուկ
 • Ծուկուն կամ ծյուկուն - ձուկ

Ժամանակ[խմբագրել]

 • Վախտ - ժամանակ
 • Գիրգյամոտ - շաբաթ
 • Հանգուհունգ - մինչև
 • Բեջիթ անել - շուտ անել
 • Կանուխ - շուտ
 • Կընդըկաթյուկ - մեկ-մեկ
 • Քյուհնավետ - հնահոտ
 • Ահետ - այսուհետ
 • Մհենգ - հիմա
 • Մհենգի - հենց նոր
 • Սորե - այսօր
 • Երեգի - երեկ
 • Քշերավ - վաղ առավոտյան
 • Մթեն - մութ
 • Ցիրեկ - ցերեկ
 • Սհաթ - ժամացույց
 • Մին - մեկ
 • Իրեք - երեք
 • Հենգ - հինգ
 • Օխտը - յոթ
 • Օթ - ութ

Խոհանոց[խմբագրել]

 • Փլավքամիչ - քամիչ
 • Քըթöլ - գդալ
 • Տէնակ - դանակ
 • Թուրուն - թոնիր
 • Պըրինձ - բրինձ
 • Կինի - գինի
 • Ծյու - ձու
 • Յուղուծու - ձվաձեղ
 • Թօթ - թութ
 • Հուն - հոն
 • Սօղան - սոխ
 • Կընանչի - կանաչի
 • Տըկօղէն - պնդուկ
 • Ճըղօպուր - ընկույզ
 • Գյավալի - սալոր
 • Շավթալ - դեղձ
 • Բըրանի կամ կարկաժ կամ բուբուլ - դդում
 • Սըրկևուլսիրկիվիլ - սերկևիլ
 • Մըհասուր - մասուր

Բայեր[խմբագրել]

 • Թմաշա անել - նայել, դիտել
 • Հմանչիլ - ամաչել
 • Կզնվել - ջղայնանալ
 • Քաթ անել - զրուցել
 • Քիս ըս - գնում ես
 • Կյաս ըս - գալիս ես
 • Թխես ըս - խփում ես
 • Ես քեզ սիրիս ըմ - ես քեզ սիրում եմ
 • Հըվըտա՞ս չըս - չե՞ս հավատում
 • Կենգատ անել - բամբասել
 • Թարիփ անել - գովել
 • Լաց ինիլ - լացել
 • Ուրխանալ - ուրախանալ
 • Գիդում չում - չգիտեմ
 • Գիդում ում - գիտեմ
 • Եշիլ - նայել
 • Սկանալ - լսել
 • Շաղվել - սխալվել, մոլորվել
 • Տըռնըտոռնը ընգել - դռնեդուռ ընկնել
 • Կըզնըվցընել - ջղայնացնել
 • Դըրդըհան անել - կիսվել, դարդ պատմել
 • Պար կյալ - պարել
 • Եր կենալ - վեր կենալ
 • Քինալ - գնալ
 • Իկյալ - գալ
 • Ճարել - գտնել
 • Շըրըշուղ անել - փնտրել, հարցուփորձ անել
 • Ման կյալ - և քայլել, և փնտրել
 • Տըմանալ - դիմանալ
 • Քյոմագ անել - օգնել
 • Կեց տալ - հագցնել
 • Ղարկել - ուղարկել
 • Յեր օնել - վերցնել
 • Դինջանալ - հանգստանալ
 • Ամալ չի կյամ - չի ստացվում
 • Ամալ ա կյամ - ստացվում է
 • Զուրթնանալ - արթնանալ
 • Ստակալ ա - սատկել է
 • Անգուջ կալ - լսի

Այլ[խմբագրել]

 • Համոթ - ամոթ
 • Փիյադա - ոտքով
 • Յըղեցի - Եկեղեցի
 • Կիրիզմատոն կամ հանգիստարան - գերեզմանոց
 • Խըբըրբիզա - լրատու
 • Քըթըփըթի - քչփչոց
 • Մսլըհաթ - պայմանավորվածություն
 • Պրտտուս - թառս ու շիտակ
 • Սմացկուն - դիմացկուն
 • Պոկ - վիզ
 • Քյոմագ - օգնություն
 • Դոխտուր - բժիշկ
 • Մագազինչիկ - խանութի վաճառող
 • Ղըլմըղալ - աղմուկ
 • Պարիկամ - բարեկամ
 • Հըրսանեք - հարսանիք
 • Պելի - քավոր
 • Պիլակեն - քավորակին
 • Հըրթնաքուր - հարսնաքույր
 • Ախպեր - եղբայր
 • Ըխպրակեն - եղբոր կին
 • Հընըրտղա - աներձագ
 • Փիչ - վառարան
 • Հիշտ - հեշտ
 • Սոտ - սուտ
 • Տյուս - դուրս
 • Տուսուտոռնը - ներսուդուրս
 • Հետան - հետևից
 • Քամակ - հետ
 • Նհետ - հետ
 • Մաշառ - սղոց
 • Հափուռ - բուռ
 • Սկի - ոչինչ
 • Ղատումը - մեկ-մեկ, ոչ հաճախ
 • Վեչինչ - ոչինչ
 • Պըրտող - պղտոր
 • Կյարմուր - կարմիր
 • Սիպտակ - սպիտակ
 • Կյապուտ - կապույտ
 • Մինակ - մենակ
 • Հլիվոր - ալևոր, ծերունի
 • Կյանք - աշխարհ
 • Պիրան - բերան
 • Պիճուր - փոքր
 • Ջնղներ - ուսեր
 • Բաբաթ - նորմալ
 • Համամ - բաղնիք
 • Դբներ - կրունկ
 • Օնջ - ժանգ
 • Մըկըլմանդիլ - սարդոստայն
 • Զերթուն - արթուն
 • Կլոխ - գլուխ
 • Անջուկ - ականջ
 • Կեռեք - ատամ
 • Տմտեմուկ - լինդ
 • Պերան - բերան
 • Աշկ - աչք
 • Օնք - ունք
 • Ծերք - ձեռք
 • Վենը - ոտք
 • Վընաման - ոտնաման
 • Կըլըկոնձի - գլուխկոնծի
 • Դըրբըզա - դարպաս
 • Շեն - գյուղ
 • Փլիքյան - աստիճաններ, սանդուղք
 • Ճաղար - կապուտաչյա
 • Ծմակ - անտառ
 • Հըղեց - ճանապարհ
 • Դոնգի - հիմար
 • Ոտն - հոտ
 • Յորղան - վերմակ
 • Մուկլի-մանդլի - սարդոստայն

Առածներ և ասածվացքներ[խմբագրել]

 • Արջը անտա՛ռումը կաշին մի ծղատի - արջը դեռ անտառում մորթին մի սկսիր բաժանել
 • Բալքի դյու՛զն ալ տի՛ ա - կյանքի ճիշտն էլ այդ է

Արտաքին հղումներ[խմբագրել]