Կոմպլեքս Անալիզ/2-րդ կուրս/Հարցաշար

Վիքիգրքեր-ից
Jump to navigation Jump to search

1. Կոմպլեքս թվեր

2. Կոմպլեքս թվերի հաջորդականություններ

3. Բոլցանո-Վայերշտրասի թեորեմը

4. Կոշիի սկզբունքը

5. Կոմպլեքս թվերի շարքեր

6. Տրոհման շարքեր

7. Տարրական կոմպլեքս ֆունկցիաներ

8. Անվերջ հեռու կետ, Ռիմանի սֆերա

9. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիայի սահմանը և անընդհատությունը

10. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիայի ածանցյալը

11. Իրական փոփոխականի կոմպլեքս ֆունկցիաներ

12. Կոմպլեքս ֆունկցիայի կորագիծ ինտեգրալ

13. Ինտեգրալի հատկությունները

14. Սահմանային անցում ինտեգրալի նշանի տակ

15. Ինտեգրալի անկախությունը ինտեգրման ճանապարհից

16. Պարամետրից կախված ինտեգրալներ

17. Պարամետրից կախված ինտեգրալի անընդհատությունը

18. Պարամետրից կախված ինտեգրալի ինտեգրալը

19. Պարամետրից կախված ֆունկցիայի ածանցյալը

20. Անալիտիկ ֆունկցիայի հիմնական թեորեմը (Կոշիի ինտեգրալային թեորեմը)

21. Կոշիի ինտեգրալային բանաձևը

22. Մորերայի թեորեմը

23. Լյուվիլի և հանրահաշվի հիմնական թեորեմները

24. Աստիճանային շարքեր

25. Թեյլորի շարքեր, Թեյլորի թեորեմը

26. Անալիտիկ ֆունկցիայի զրոները

27. Անալիտիկ ֆունկցիայի միակության թեորեմը

28. Միջին արժեքի թեորեմը

29. Մոդուլի մասիմումի սկզբունքը

30. Վայերշտրասի թեորեմը

31. Լորանի շարք

32. Մեկուսացված եզակիության կետեր

33. Վերացնելի եզակիություններ

34. m-րդ կարգի բևեռ

35. Էապես եզակիություն

36. Մնացքների տեսություն

37. Մնացքների տեսության հիմնական թեորեմը

38. Անվերջ հեռու կետը որպես մեկուսացված եզակիություն

39. Իրական ինտեգրալների հաշվումը մնացքների միջոցով

40. Ինտեգրալների հաշվումը, երբ եզակիության կետը իրական առանցքի վրա է

41. Բազմարժեք ֆունկցիաների դեպքը

42. Լոգարիթմանակ ածանցյալ, լոգարիթմական մնացք

43. 0-երի քանակի հաշվումը, արգումենտի սկզբունքը

44. Բարձրագույն հանրահաշվի հիմնական թեորեմը

45. Միաթերթ ֆունկցիաներ

46. Ածանցյալի արգումենտի և մոդուլի երկրաչափական իմաստը

47. Կոնֆորմ արտապատկերումներ

48. Լոկալ միաթերթ ֆունկցիաներ