Դիսկրետ

Վիքիգրքեր-ից
Անցնել դեպի նավարկություն, որոնել

Ապացուցել նույնությունը՝


Լուծում՝

Ածանցելով վերեւի արտահայտությունը կստանանք՝

x-ի տեղը տեղադրելով 1 կստանանք՝

n-ի տեղն էլ տեղադրելով 2n կստանանք՝