Ֆիզիկա/Թեստեր/3

Վիքիգրքեր-ից
Jump to navigation Jump to search

Շարժման - դադարի հարաբերականություն: Տեղափոխությունների և արագությունների գումարման բանաձերը[խմբագրել]

 1. Ո՞ր մարնինը կարելի է ընդունել որպես հաշվարկման մարմին:

  Հաշվարկման մարմին կոչվում է այն մարմինը,որի նկատմամբ դիտարկվում են այլ մարմինների դիրքերը:

 2. Բերել օրինակ, որից երևա, որ տարբեր հաշվարկման համակարգերում միևնույն մարմինն ունի տարբեր կոորդինատներ:

  Physics graph 5.jpg
  Օրինակ այս նկարից երևում է, որ ավտոմեքենան A-ի նկատմամբ ունի ուրիշ կոորդինատ, քան B-ի նկատմամբ: Օրինակ գնացքում նստած մարդը` գնացքի հետ կապված հաշվարկման համակարգում գտնվում է անշարժ վիճակում, իսկ կայարանի հաշվարկման համակարգի նկատմամբ` շարժվում է:

 3. Ի՞նչ է նշանակում “մարմնի դիրքը հարաբերական է” արտահայտությունը:

  “«Մարմնի դիրքը հարաբերական է»” նշանակում է, որ միևնույն մարմինը տարբեր հաշվարկման համակարգերում ունի տարբեր կոորդինատներ:

 4. Ինչու՞մ է կայանում շարժման և դադարի հարաբերականությունը:

  “Մի համակարգի նկատմամբ դադարի վիճակում գտնվող մարմինը շարժվում է մի այլ համակարգի նկատմամբ, ընդ որում մարմնի և՛ տեղափոխության, և՛ շարժման արագությունն ու հետագիծը կարող են տարբեր լինել տարբեր հաշվարկման համակարգում: Հենց դա էլ շարժման և դադարի հարաբերականությունն է:

 5. Ձևակերպել տեղափոխությունների գումարման կանոնը:

  “Մարմնի կատարած տեղափոխությունն անշարժ համակարգի նկատմամբ հավասար է շարժվող համակարգի նկատմամբ նրա կատարած տեղափոխության և անշարժ համակարգի նկատմամբ շարժվող համակարգի կատարած տեղափոխության վեկտորական գումարին:

 6. Ձևակերպել արագությունների գումարման կանոնը:

  “Մարմնի արագությունն անշարժ համակարգի նկատմամբ հավասար է շարժվող համակարգի նկատմամբ մարմնի արագության և անշարժ համակարգի նկատմամբ շարժվող համակարգի արագության վեկտորական գումարին:

 7. Նշված մեծություններից որո՞նք են հարաբերական. կոորդինատ, ճանապարհ, տեղափոխություն, արագություն:

  “Նշված բոլոր մեծությունները հարաբերական են: