Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Arseny1992
  • Registered: 19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008 (13 years ago)
  • Total edit count: 2840
  • Number of attached accounts: 762
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countԽմբեր
aa.wikibooks.org14:28, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ab.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ab.wiktionary.org12:41, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ace.wikipedia.org22:15, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
advisory.wikimedia.org23:55, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
af.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
af.wikibooks.org14:28, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
af.wikiquote.org02:11, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
af.wiktionary.org12:41, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ak.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ak.wiktionary.org12:41, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
als.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
am.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
am.wikiquote.org00:02, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
am.wiktionary.org12:42, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ang.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ang.wikibooks.org14:28, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ang.wikiquote.org01:35, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ang.wiktionary.org12:43, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
an.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
an.wiktionary.org12:42, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
arc.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ar.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ar.wikibooks.org14:28, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ar.wikinews.org15:11, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ar.wikiquote.org02:27, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ar.wikisource.org04:08, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ar.wikiversity.org02:20, 30 Օգոստոսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wiktionary.org12:43, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
arz.wikipedia.org23:03, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ast.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ast.wikibooks.org14:28, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ast.wikiquote.org01:35, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ast.wiktionary.org12:43, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
as.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
as.wiktionary.org12:43, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
av.wikipedia.org13:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
av.wiktionary.org12:43, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ay.wikipedia.org13:06, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ay.wiktionary.org12:43, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
az.wikipedia.org13:06, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
az.wikibooks.org14:28, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
az.wikiquote.org02:03, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
az.wikisource.org03:12, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
az.wiktionary.org12:43, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bar.wikipedia.org13:08, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bat-smg.wikipedia.org11:35, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ba.wikipedia.org13:08, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bcl.wikipedia.org13:08, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
be-tarask.wikipedia.org11:34, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
beta.wikiversity.org15:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
be.wikipedia.org13:08, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
be.wikibooks.org14:46, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
be.wikiquote.org01:36, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
be.wiktionary.org12:48, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bg.wikipedia.org13:08, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bg.wikibooks.org14:46, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bg.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bg.wikiquote.org03:34, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bg.wikisource.org02:46, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bg.wiktionary.org12:48, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bh.wikipedia.org13:08, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bh.wiktionary.org12:48, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bi.wikipedia.org13:08, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bi.wiktionary.org12:48, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bjn.wikipedia.org14:49, 17 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bm.wikipedia.org13:08, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bn.wikipedia.org13:09, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
bn.wikibooks.org14:46, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bn.wikisource.org22:56, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
bn.wiktionary.org12:48, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bo.wikipedia.org13:09, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bpy.wikipedia.org13:09, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
br.wikipedia.org13:09, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
br.wikimedia.org06:43, 27 Հուլիսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
br.wikiquote.org23:01, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
br.wikisource.org18:34, 13 Նոյեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
br.wiktionary.org12:48, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bs.wikipedia.org13:09, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bs.wikibooks.org14:46, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bs.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bs.wikiquote.org03:34, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bs.wikisource.org03:12, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bs.wiktionary.org12:48, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bug.wikipedia.org13:09, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bxr.wikipedia.org13:09, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ca.wikipedia.org11:39, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)5
ca.wikibooks.org14:47, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ca.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ca.wikiquote.org02:47, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ca.wikisource.org03:08, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ca.wiktionary.org13:53, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cbk-zam.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cdo.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ceb.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ce.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
chr.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
chr.wiktionary.org13:54, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ch.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
chy.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ckb.wikipedia.org23:06, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
commons.wikimedia.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008confirmed by password(?)193
co.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
co.wikibooks.org14:47, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
co.wikimedia.org23:51, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
co.wikiquote.org00:02, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
co.wiktionary.org13:54, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
crh.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cr.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
csb.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
csb.wiktionary.org13:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cs.wikipedia.org11:39, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cs.wikibooks.org14:47, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cs.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cs.wikiquote.org03:07, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cs.wikisource.org03:53, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cs.wikiversity.org23:03, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
cs.wiktionary.org13:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cu.wikipedia.org13:15, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cv.wikipedia.org13:16, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cv.wikibooks.org14:47, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cy.wikipedia.org13:16, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cy.wikibooks.org14:47, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cy.wikiquote.org00:43, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cy.wikisource.org02:24, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cy.wiktionary.org13:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
da.wikipedia.org13:17, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
da.wikibooks.org14:47, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
da.wikiquote.org02:11, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
da.wikisource.org03:00, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
da.wiktionary.org13:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
de.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
de.wikibooks.org14:47, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
de.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
de.wikiquote.org03:44, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
de.wikisource.org04:14, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
de.wikiversity.org03:12, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
de.wikivoyage.org15:43, 11 Մարտի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wiktionary.org13:58, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
diq.wikipedia.org13:18, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
dsb.wikipedia.org13:18, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
dv.wikipedia.org13:18, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
dv.wiktionary.org13:58, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
dz.wikipedia.org13:18, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ee.wikipedia.org13:18, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
el.wikipedia.org13:18, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
el.wikibooks.org14:51, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
el.wikinews.org02:20, 30 Օգոստոսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wikiquote.org03:06, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
el.wikisource.org03:30, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
el.wikiversity.org23:03, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
el.wiktionary.org13:58, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
eml.wikipedia.org13:19, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikipedia.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008confirmed by password(?)196
en.wikibooks.org09:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
en.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
en.wikiquote.org15:44, 4 Դեկտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikisource.org15:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
en.wikiversity.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008confirmed by password(?)1
en.wikivoyage.org15:41, 11 Մարտի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)187autopatrolled
en.wiktionary.org13:58, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
eo.wikipedia.org11:39, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
eo.wikibooks.org14:51, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
eo.wikinews.org18:34, 13 Նոյեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)15
eo.wikiquote.org02:47, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
eo.wikisource.org02:19, 30 Օգոստոսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wiktionary.org13:58, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
es.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
es.wikibooks.org14:51, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
es.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
es.wikiquote.org03:35, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
es.wikisource.org04:14, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
es.wikiversity.org03:02, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
es.wiktionary.org13:58, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
et.wikipedia.org13:19, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
et.wikibooks.org14:51, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ee.wikimedia.org02:52, 24 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
et.wikiquote.org02:47, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
et.wikisource.org02:47, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
et.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
eu.wikipedia.org13:19, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
eu.wikibooks.org14:51, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
eu.wikiquote.org02:03, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
eu.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ext.wikipedia.org13:19, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fa.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fa.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fa.wikinews.org15:50, 17 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fa.wikiquote.org03:07, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fa.wikisource.org04:08, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fa.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ff.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fiu-vro.wikipedia.org11:35, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fi.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fi.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fi.wikimedia.org01:37, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fi.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fi.wikiquote.org02:56, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fi.wikisource.org03:41, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fi.wikiversity.org23:06, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fi.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fj.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fj.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fo.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fo.wikisource.org00:43, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fo.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
frp.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
frr.wikipedia.org19:36, 9 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fr.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fr.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fr.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fr.wikiquote.org03:12, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fr.wikisource.org04:14, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fr.wikiversity.org03:41, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fr.wikivoyage.org15:43, 11 Մարտի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fur.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fy.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fy.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fy.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gag.wikipedia.org18:22, 13 Նոյեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gan.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ga.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ga.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gcr.wikipedia.org13:50, 23 Մարտի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gd.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gd.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
glk.wikipedia.org13:22, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gl.wikipedia.org13:21, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gl.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gl.wikiquote.org02:27, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gl.wikisource.org02:27, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gl.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gn.wikipedia.org13:22, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gn.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gn.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
got.wikipedia.org13:22, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gu.wikipedia.org13:22, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gu.wikiquote.org00:53, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gu.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gv.wikipedia.org13:22, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gv.wiktionary.org13:59, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hak.wikipedia.org13:23, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ha.wikipedia.org13:23, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ha.wiktionary.org14:02, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
haw.wikipedia.org13:23, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
he.wikipedia.org12:18, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)123
he.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
he.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
he.wikiquote.org03:12, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
he.wikisource.org18:55, 13 Նոյեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)8
he.wikivoyage.org20:02, 3 Մայիսի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)60autopatrolled
he.wiktionary.org14:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hif.wikipedia.org13:23, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hi.wikipedia.org13:23, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hi.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hi.wikiquote.org01:43, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hi.wiktionary.org14:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hr.wikipedia.org13:23, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hr.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hr.wikiquote.org02:27, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hr.wikisource.org03:44, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hr.wiktionary.org14:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hsb.wikipedia.org13:23, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hsb.wiktionary.org14:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ht.wikipedia.org13:23, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hu.wikipedia.org11:39, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hu.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hu.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hu.wikiquote.org03:07, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hu.wikisource.org03:54, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hu.wiktionary.org14:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hy.wikipedia.org13:23, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hy.wikibooks.org14:52, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hy.wikiquote.org02:47, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hy.wikisource.org03:07, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hy.wiktionary.org14:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ia.wikipedia.org13:25, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ia.wikibooks.org14:53, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ia.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
id.wikipedia.org13:25, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
id.wikibooks.org14:53, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
id.wikiquote.org03:02, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
id.wikisource.org03:08, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
id.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ie.wikipedia.org13:25, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ie.wikibooks.org14:53, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ie.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ig.wikipedia.org13:25, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ik.wikipedia.org13:25, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ik.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ilo.wikipedia.org13:25, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
incubator.wikimedia.org09:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)20
io.wikipedia.org13:25, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
io.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
is.wikipedia.org13:26, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
is.wikibooks.org14:53, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
is.wikiquote.org02:15, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
is.wikisource.org03:12, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
is.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
it.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
it.wikibooks.org14:53, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
it.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
it.wikiquote.org03:44, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
it.wikisource.org04:09, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
it.wikiversity.org03:00, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
it.wikivoyage.org15:43, 11 Մարտի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
iu.wikipedia.org13:26, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
iu.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ja.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ja.wikibooks.org14:53, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ja.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ja.wikiquote.org03:00, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ja.wikisource.org03:33, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ja.wikiversity.org23:03, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ja.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
jbo.wikipedia.org13:27, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
jbo.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
jv.wikipedia.org13:27, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
jv.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kaa.wikipedia.org13:27, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kab.wikipedia.org13:27, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ka.wikipedia.org13:27, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ka.wikibooks.org14:53, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ka.wikiquote.org02:31, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ka.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kbd.wikipedia.org02:16, 30 Օգոստոսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kg.wikipedia.org13:27, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ki.wikipedia.org13:27, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kk.wikipedia.org13:27, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kk.wikibooks.org14:55, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kk.wikiquote.org00:02, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kk.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kl.wikipedia.org13:27, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kl.wiktionary.org14:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
km.wikipedia.org13:27, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
km.wikibooks.org14:55, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
km.wiktionary.org14:07, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kn.wikipedia.org13:28, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kn.wikibooks.org14:55, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kn.wikiquote.org00:46, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kn.wikisource.org02:27, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kn.wiktionary.org14:07, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
koi.wikipedia.org15:18, 17 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ko.wikipedia.org13:28, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ko.wikibooks.org14:55, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ko.wikinews.org19:55, 9 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ko.wikiquote.org02:27, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ko.wikisource.org03:34, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ko.wiktionary.org14:07, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
krc.wikipedia.org17:01, 9 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ksh.wikipedia.org11:35, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ks.wikipedia.org13:28, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ks.wiktionary.org14:07, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ku.wikipedia.org13:28, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ku.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ku.wikiquote.org02:27, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ku.wiktionary.org14:08, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kv.wikipedia.org13:28, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kw.wikipedia.org13:28, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kw.wiktionary.org14:08, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ky.wikipedia.org13:28, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ky.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ky.wikiquote.org00:43, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ky.wiktionary.org14:08, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lad.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
la.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
la.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
la.wikiquote.org01:49, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
la.wikisource.org03:30, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
la.wiktionary.org14:08, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lbe.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lb.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lb.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lb.wikiquote.org00:53, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lb.wiktionary.org14:08, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lg.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lij.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
li.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
li.wikibooks.org18:34, 13 Նոյեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
li.wikiquote.org23:01, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
li.wikisource.org23:03, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
li.wiktionary.org14:08, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lmo.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ln.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ln.wiktionary.org14:08, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
login.wikimedia.org22:09, 13 Օգոստոսի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lo.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lo.wiktionary.org14:08, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ltg.wikipedia.org02:15, 30 Օգոստոսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lt.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lt.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lt.wikiquote.org03:12, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lt.wikisource.org02:31, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lt.wiktionary.org14:09, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lv.wikipedia.org13:36, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lv.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lv.wiktionary.org14:09, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mai.wikipedia.org14:53, 22 Հոկտեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
map-bms.wikipedia.org11:34, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mdf.wikipedia.org13:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
www.mediawiki.org09:11, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)35
meta.wikimedia.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008confirmed by password(?)61
mg.wikipedia.org13:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mg.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mg.wiktionary.org14:11, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mhr.wikipedia.org23:06, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mi.wikipedia.org13:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mi.wiktionary.org14:11, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mk.wikipedia.org13:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mk.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mk.wikisource.org03:02, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mk.wiktionary.org14:11, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ml.wikipedia.org13:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ml.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ml.wikiquote.org02:16, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ml.wikisource.org03:13, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ml.wiktionary.org14:11, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mn.wikipedia.org13:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mn.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mn.wiktionary.org14:11, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mrj.wikipedia.org14:13, 17 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mr.wikipedia.org13:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mr.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mr.wikiquote.org00:53, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mr.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ms.wikipedia.org13:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ms.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ms.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mt.wikipedia.org13:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mt.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mwl.wikipedia.org22:15, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
myv.wikipedia.org13:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
my.wikipedia.org13:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
my.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mzn.wikipedia.org13:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nah.wikipedia.org14:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nah.wikibooks.org14:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nah.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nap.wikipedia.org14:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
na.wikipedia.org14:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
na.wikibooks.org14:56, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
na.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nds-nl.wikipedia.org11:35, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nds.wikipedia.org14:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nds.wikibooks.org14:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nds.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ne.wikipedia.org14:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ne.wikibooks.org14:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ne.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
new.wikipedia.org13:09, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ng.wikipedia.org14:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nl.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nl.wikibooks.org14:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nl.wikimedia.org15:47, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nl.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nl.wikiquote.org03:00, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nl.wikisource.org03:35, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nl.wikivoyage.org15:43, 11 Մարտի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
nn.wikipedia.org14:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nn.wikiquote.org02:47, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nn.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nov.wikipedia.org14:37, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
no.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
no.wikibooks.org14:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
no.wikimedia.org02:05, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
no.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
no.wikiquote.org03:00, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
no.wikisource.org03:06, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
no.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nrm.wikipedia.org11:35, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nv.wikipedia.org14:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ny.wikipedia.org14:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nz.wikimedia.org15:48, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
oc.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
oc.wikibooks.org14:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
oc.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
olo.wikipedia.org02:00, 7 Հոկտեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
om.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
om.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
or.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
os.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
outreach.wikimedia.org05:05, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)36sysop
pa-us.wikimedia.org15:48, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pag.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pam.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pap.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pa.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pa.wikibooks.org14:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pa.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pcd.wikipedia.org19:33, 9 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pdc.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pfl.wikipedia.org23:57, 13 Նոյեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pih.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pi.wikipedia.org14:41, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pi.wiktionary.org14:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pl.wikibooks.org14:57, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pl.wikimedia.org15:49, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pl.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pl.wikiquote.org03:44, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pl.wikisource.org03:54, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pl.wikivoyage.org04:20, 7 Նոյեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wiktionary.org14:13, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pms.wikipedia.org14:42, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pnb.wikipedia.org22:15, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pnt.wikipedia.org23:06, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ps.wikipedia.org14:42, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ps.wikibooks.org15:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ps.wiktionary.org14:13, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pt.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pt.wikibooks.org15:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pt.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pt.wikiquote.org03:41, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pt.wikisource.org04:18, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pt.wikiversity.org23:03, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pt.wikivoyage.org20:46, 4 Նոյեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wiktionary.org14:13, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
quality.wikimedia.org15:49, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
qu.wikipedia.org14:42, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
qu.wikibooks.org15:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
qu.wiktionary.org14:17, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
rm.wikipedia.org14:44, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
rm.wikibooks.org15:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
rmy.wikipedia.org14:44, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
rn.wikipedia.org14:44, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
rn.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
roa-rup.wikipedia.org11:34, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
roa-rup.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
roa-tara.wikipedia.org11:35, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ro.wikipedia.org11:39, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ro.wikibooks.org15:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ro.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ro.wikiquote.org02:27, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ro.wikisource.org03:44, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ro.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
rue.wikipedia.org02:15, 30 Օգոստոսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008home wiki(?)984uploader
ru.wikibooks.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008confirmed by password(?)1
ru.wikimedia.org00:02, 21 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ru.wikinews.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008confirmed by password(?)1
ru.wikiquote.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008confirmed by password(?)2
ru.wikisource.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008confirmed by password(?)1
ru.wikiversity.org22:18, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)8
ru.wikivoyage.org15:43, 11 Մարտի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)6
ru.wiktionary.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008confirmed by password(?)15
rw.wikipedia.org14:45, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
rw.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sah.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sah.wikisource.org02:21, 30 Օգոստոսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sa.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sa.wikibooks.org15:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sa.wikisource.org02:21, 30 Օգոստոսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sa.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
scn.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
scn.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sco.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sc.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
sd.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sd.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sd.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
se.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
se.wikibooks.org15:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
se.wikimedia.org15:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sg.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sg.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sh.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sh.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
simple.wikipedia.org11:34, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
simple.wikibooks.org15:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
simple.wikiquote.org02:47, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
simple.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
si.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
si.wikibooks.org15:03, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
si.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sk.wikipedia.org11:46, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sk.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sk.wikiquote.org03:40, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sk.wikisource.org02:16, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sk.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sl.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sl.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sl.wikiquote.org03:30, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sl.wikisource.org03:34, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sl.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sm.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sm.wiktionary.org14:18, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sn.wikipedia.org14:50, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wikisource.org15:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
so.wikipedia.org14:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
so.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
species.wikimedia.org19:32, 26 Սեպտեմբերի 2008confirmed by password(?)1
sq.wikipedia.org14:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sq.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sq.wikinews.org02:19, 30 Օգոստոսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sq.wikiquote.org02:04, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sq.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
srn.wikipedia.org14:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sr.wikipedia.org14:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sr.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sr.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sr.wikiquote.org02:16, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sr.wikisource.org03:34, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sr.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ss.wikipedia.org14:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ss.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
stq.wikipedia.org14:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
strategy.wikimedia.org21:45, 21 Օգոստոսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
st.wikipedia.org14:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
st.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
su.wikipedia.org14:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
su.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
su.wikiquote.org00:53, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
su.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sv.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sv.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sv.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sv.wikiquote.org03:02, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sv.wikisource.org03:35, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sv.wikiversity.org05:04, 15 Նոյեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sv.wikivoyage.org15:43, 11 Մարտի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sw.wikipedia.org14:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sw.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sw.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
szl.wikipedia.org14:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ta.wikipedia.org14:52, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ta.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ta.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ta.wikiquote.org00:47, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ta.wikisource.org02:47, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ta.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ten.wikipedia.org20:54, 9 Նոյեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
test2.wikipedia.org06:45, 27 Հուլիսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
test.wikipedia.org11:05, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2reviewer
test.wikidata.org07:15, 27 Հուլիսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tet.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
te.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
te.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
te.wikiquote.org02:11, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
te.wikisource.org03:41, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
te.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tg.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tg.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tg.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
th.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
th.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
th.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
th.wikiquote.org02:15, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
th.wikisource.org03:54, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
th.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ti.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ti.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tk.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tk.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tk.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tl.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tl.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tl.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tn.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tn.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
to.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
to.wiktionary.org14:19, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tpi.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tpi.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tr.wikipedia.org11:39, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tr.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tr.wikinews.org23:06, 23 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tr.wikiquote.org03:14, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tr.wikisource.org03:40, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tr.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ts.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ts.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tt.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tt.wikibooks.org15:04, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tt.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tum.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tw.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tw.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ty.wikipedia.org14:53, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ua.wikimedia.org00:05, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
udm.wikipedia.org14:57, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ug.wikipedia.org14:57, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ug.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
uk.wikipedia.org11:39, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
uk.wikibooks.org15:05, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
uk.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
uk.wikiquote.org03:06, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
uk.wikisource.org03:34, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
uk.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ur.wikipedia.org14:58, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ur.wikibooks.org15:05, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ur.wikiquote.org00:47, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ur.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
usability.wikimedia.org18:02, 10 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
uz.wikipedia.org14:58, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
uz.wikibooks.org15:05, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
uz.wikiquote.org01:35, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
uz.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vec.wikipedia.org14:58, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vec.wikisource.org18:17, 13 Նոյեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ve.wikipedia.org14:58, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vi.wikipedia.org14:58, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vi.wikibooks.org15:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vi.wikiquote.org01:56, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vi.wikisource.org03:07, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vi.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vls.wikipedia.org14:58, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vo.wikipedia.org11:39, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vo.wikibooks.org15:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vo.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
war.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wa.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wa.wikibooks.org15:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wa.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
www.wikidata.org15:40, 11 Մարտի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)130
wikimania2008.wikimedia.org12:47, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wikimania2009.wikimedia.org12:51, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wikimania2010.wikimedia.org00:01, 21 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wikimania2011.wikimedia.org01:02, 11 Սեպտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wikimania2013.wikimedia.org04:24, 31 Հունվարի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikimania2014.wikimedia.org04:07, 3 Դեկտեմբերի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wikimania2015.wikimedia.org06:46, 27 Հուլիսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wikimania2016.wikimedia.org21:54, 22 Դեկտեմբերի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikimania2018.wikimedia.org05:02, 6 Օգոստոսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikimania.wikimedia.org04:26, 12 Հոկտեմբերի 2018ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wo.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wo.wikiquote.org00:46, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wo.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wuu.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
xal.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
xh.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
xh.wikibooks.org15:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
xh.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
xmf.wikipedia.org02:16, 30 Օգոստոսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
yi.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
yi.wikisource.org03:12, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
yi.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
yo.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
yo.wikibooks.org15:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
za.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
za.wikibooks.org15:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
za.wiktionary.org14:25, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zea.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh-classical.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org13:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh-min-nan.wikibooks.org15:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh-min-nan.wikiquote.org00:53, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh-min-nan.wikisource.org01:43, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org14:26, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh-yue.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh.wikipedia.org11:38, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh.wikibooks.org15:06, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh.wikinews.org15:12, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh.wikiquote.org03:07, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh.wikisource.org04:14, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh.wiktionary.org14:26, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zu.wikipedia.org15:32, 27 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zu.wikibooks.org15:07, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zu.wiktionary.org14:26, 28 Սեպտեմբերի 2008ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1