Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Օգտանուն՝ Abuse filter
  • Registered: 12:10, 14 փետրվարի 2009 (14 years ago)
  • Total edit count: 0
  • Number of attached accounts: 183
  • Number of unattached accounts: 1
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodԱրգելափակվածEdit countԽմբեր
ady.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ak.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ang.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ang.wikibooks.org17:52, 15 Ապրիլի 2015confirmed by password(?)0sysop
ang.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
api.wikimedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
beta.wikiversity.org17:52, 15 Ապրիլի 2015confirmed by password(?)0sysop
be.wikimedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
bh.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
bi.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
bo.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ca.wikimedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ceb.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
chr.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
chr.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ch.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
chy.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
commons.wikimedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
crh.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
cr.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
cu.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
din.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
dv.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
dv.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
dz.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ee.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
en.wikinews.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
en.wikiquote.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
en.wikisource.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
en.wikiversity.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
en.wikivoyage.org20:13, 8 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0sysop
en.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
fj.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
fj.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
foundation.wikimedia.org16:21, 29 Հոկտեմբերի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ga.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ga.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
gd.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
gd.wiktionary.org17:52, 15 Ապրիլի 2015confirmed by password(?)0sysop
gom.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
gom.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
got.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
gv.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
gv.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ha.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ha.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
haw.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
hif.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
hif.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
hi.wikipedia.org20:13, 8 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0sysop
hi.wikibooks.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
hy.wikibooks.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
hy.wikiquote.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
hy.wikisource.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
hy.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
hyw.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ie.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ie.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ig.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ik.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
incubator.wikimedia.org09:43, 14 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0sysop
it.wikivoyage.org20:13, 8 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0
iu.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
iu.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
jam.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
jbo.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
jbo.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
kab.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kbd.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
kg.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ki.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
km.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
km.wikibooks.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
km.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
kn.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
kn.wikiquote.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
kn.wikisource.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
kn.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ks.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ks.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ku.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ku.wikibooks.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ku.wikiquote.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ku.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
kw.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
kw.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ky.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ky.wikibooks.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ky.wikiquote.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ky.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
lfn.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
lg.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
lmo.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
login.wikimedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
lo.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
lo.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
www.mediawiki.org20:13, 8 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0sysop
meta.wikimedia.org09:43, 14 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0sysop
mi.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
mi.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
na.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
na.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
new.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
nl.wikivoyage.org20:13, 8 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0
nov.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
nqo.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
nso.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
nv.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nyc.wikimedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ny.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
om.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
om.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
outreach.wikimedia.org09:43, 14 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0sysop
pag.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
pam.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
pap.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
pa.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
pa.wikibooks.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
pa.wikisource.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
pa.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
pih.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
pi.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
pnb.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
pnb.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
rm.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
rn.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ru.wikivoyage.org20:13, 8 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0
rw.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
rw.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
sat.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
sco.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
se.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
shn.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
shn.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
simple.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
simple.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
smn.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
sm.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
sm.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
sn.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
wikisource.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
so.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
so.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
species.wikimedia.org09:43, 14 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0sysop
ss.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ss.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
st.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
st.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
sv.wikivoyage.org20:13, 8 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0
sw.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
sw.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
tcy.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
test2.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
test-commons.wikimedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
test.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
test.wikidata.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
tg.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
tg.wikibooks.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
tg.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ti.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ti.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
tn.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
tn.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
to.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
tpi.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
tpi.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ts.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ts.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
tum.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
tw.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
uz.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uz.wikiquote.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
uz.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
ve.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
vo.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
vo.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
www.wikidata.org09:43, 14 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)0sysop
wikimania.wikimedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
xh.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
yo.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
zu.wikipedia.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
zu.wiktionary.org09:15, 10 Սեպտեմբերի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0sysop
www.wikifunctions.orgnot attachednot attached0sysop