Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Abian
  • Registered: 21:53, 7 Սեպտեմբերի 2013 (8 years ago)
  • Total edit count: 9
  • Number of attached accounts: 697
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countԽմբեր
ab.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ace.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
af.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
af.wikibooks.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
af.wikiquote.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
af.wiktionary.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ak.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
als.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
am.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
am.wiktionary.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ang.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ang.wikibooks.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ang.wiktionary.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
an.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
an.wiktionary.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
arc.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikibooks.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikinews.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikiquote.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikisource.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikiversity.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wiktionary.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
arz.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ast.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ast.wiktionary.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
as.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
as.wikisource.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
av.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ay.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ay.wiktionary.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
az.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
az.wikibooks.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
az.wikiquote.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
az.wikisource.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
az.wiktionary.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bar.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bat-smg.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ba.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bcl.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
be-tarask.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
beta.wikiversity.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
be.wikipedia.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
be.wikibooks.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
be.wikiquote.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
be.wikisource.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
be.wiktionary.org08:54, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wikibooks.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wikinews.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wikiquote.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wikisource.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wiktionary.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bh.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bi.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bjn.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bm.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bn.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bn.wikibooks.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bn.wikisource.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bn.wiktionary.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bo.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bpy.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
br.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
br.wikiquote.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
br.wikisource.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
br.wiktionary.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bs.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bs.wikibooks.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bs.wikinews.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bs.wikiquote.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bs.wikisource.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bs.wiktionary.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bug.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bxr.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ca.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ca.wikibooks.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ca.wikinews.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ca.wikiquote.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ca.wikisource.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ca.wiktionary.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cbk-zam.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cdo.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ceb.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ce.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
chr.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
chr.wiktionary.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ch.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
chy.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ckb.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
commons.wikimedia.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
co.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
co.wiktionary.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
crh.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cr.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
csb.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
csb.wiktionary.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cs.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cs.wikibooks.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cs.wikinews.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cs.wikiquote.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cs.wikisource.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cs.wikiversity.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cs.wiktionary.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cu.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cv.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cv.wikibooks.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cy.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cy.wikibooks.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cy.wikiquote.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cy.wikisource.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cy.wiktionary.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
da.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
da.wikibooks.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
da.wikiquote.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
da.wikisource.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
da.wiktionary.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikibooks.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikinews.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikiquote.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikisource.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikiversity.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikivoyage.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wiktionary.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
diq.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
dsb.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
dv.wikipedia.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
dv.wiktionary.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
dz.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ee.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wikibooks.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wikinews.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wikiquote.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wikisource.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wikiversity.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wikivoyage.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wiktionary.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eml.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikipedia.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikibooks.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikinews.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiquote.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikisource.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiversity.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikivoyage.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wikibooks.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wikinews.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wikiquote.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wikisource.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wiktionary.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikipedia.org21:53, 7 Սեպտեմբերի 2013home wiki(?)1
es.wikibooks.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikinews.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikiquote.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikisource.org08:56, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikiversity.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikivoyage.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wiktionary.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
et.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
et.wikibooks.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
et.wikiquote.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
et.wikisource.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
et.wiktionary.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eu.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eu.wikibooks.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eu.wikiquote.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eu.wiktionary.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ext.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wikibooks.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wikinews.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wikiquote.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wikisource.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wiktionary.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ff.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fiu-vro.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fi.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fi.wikibooks.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fi.wikinews.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fi.wikiquote.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fi.wikisource.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fi.wikiversity.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fi.wiktionary.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fj.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fj.wiktionary.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fo.wikipedia.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fo.wikisource.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fo.wiktionary.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
frp.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
frr.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikipedia.org08:55, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikibooks.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikinews.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikiquote.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikisource.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikiversity.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikivoyage.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wiktionary.org08:57, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fur.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fy.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fy.wikibooks.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fy.wiktionary.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gag.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gan.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ga.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ga.wiktionary.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gd.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gd.wiktionary.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
glk.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gl.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gl.wikibooks.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gl.wikiquote.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gl.wikisource.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gl.wiktionary.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gn.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gn.wiktionary.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
got.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gu.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gu.wikiquote.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gu.wikisource.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gu.wiktionary.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gv.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gv.wiktionary.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hak.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ha.wikipedia.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ha.wiktionary.org08:58, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
haw.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
he.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
he.wikibooks.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
he.wikinews.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
he.wikiquote.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
he.wikisource.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
he.wikivoyage.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
he.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hif.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hi.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hi.wikibooks.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hi.wikiquote.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hi.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hr.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hr.wikibooks.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hr.wikiquote.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hr.wikisource.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hr.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hsb.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hsb.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ht.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hu.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hu.wikibooks.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hu.wikiquote.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hu.wikisource.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hu.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikibooks.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikiquote.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikisource.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ia.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ia.wikibooks.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ia.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
id.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
id.wikibooks.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
id.wikiquote.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
id.wikisource.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
id.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ie.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ie.wikibooks.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ie.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ig.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ik.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ilo.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
incubator.wikimedia.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
io.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
io.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
is.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
is.wikibooks.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
is.wikiquote.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
is.wikisource.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
is.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikipedia.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikibooks.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikinews.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikiquote.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikisource.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikiversity.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikivoyage.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wiktionary.org08:59, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
iu.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
iu.wiktionary.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wikibooks.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wikinews.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wikiquote.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wikisource.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wikiversity.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wiktionary.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
jbo.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
jbo.wiktionary.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
jv.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
jv.wiktionary.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kaa.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kab.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ka.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ka.wikibooks.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ka.wikiquote.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ka.wiktionary.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kbd.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kg.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ki.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kk.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kk.wikibooks.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kk.wiktionary.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kl.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kl.wiktionary.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
km.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
km.wikibooks.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
km.wiktionary.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kn.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kn.wikiquote.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kn.wikisource.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kn.wiktionary.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
koi.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ko.wikipedia.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ko.wikibooks.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ko.wikinews.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ko.wikiquote.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ko.wikisource.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ko.wikiversity.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ko.wiktionary.org09:00, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
krc.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ksh.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ks.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ks.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ku.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ku.wikibooks.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ku.wikiquote.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ku.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kv.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kw.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kw.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ky.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ky.wikibooks.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ky.wikiquote.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ky.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lad.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
la.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
la.wikibooks.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
la.wikiquote.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
la.wikisource.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
la.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lbe.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lb.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lb.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lez.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lg.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lij.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
li.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
li.wikibooks.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
li.wikiquote.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
li.wikisource.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
li.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lmo.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ln.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ln.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
login.wikimedia.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lo.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lo.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ltg.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lt.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lt.wikibooks.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lt.wikiquote.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lt.wikisource.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lt.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lv.wikipedia.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lv.wiktionary.org09:01, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
map-bms.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mdf.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.mediawiki.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
mg.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mg.wikibooks.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mg.wiktionary.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mhr.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
min.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mi.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mi.wiktionary.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mk.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mk.wikibooks.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mk.wikisource.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mk.wiktionary.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ml.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ml.wikibooks.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ml.wikiquote.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ml.wikisource.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ml.wiktionary.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mn.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mn.wiktionary.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mrj.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mr.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mr.wikibooks.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mr.wikiquote.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mr.wikisource.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mr.wiktionary.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ms.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ms.wikibooks.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ms.wiktionary.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mt.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mt.wiktionary.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mwl.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
myv.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
my.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
my.wiktionary.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mzn.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nah.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nah.wiktionary.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nap.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
na.wikipedia.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
na.wiktionary.org09:02, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nds-nl.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nds.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nds.wiktionary.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ne.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ne.wikibooks.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ne.wiktionary.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
new.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wikibooks.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wikiquote.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wikisource.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wikivoyage.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wiktionary.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nn.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nn.wikiquote.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nn.wiktionary.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nov.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
no.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
no.wikibooks.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
no.wikinews.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
no.wikiquote.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
no.wikisource.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
no.wiktionary.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nrm.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nso.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nv.wikipedia.org09:03, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ny.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
oc.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
oc.wikibooks.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
oc.wiktionary.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
om.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
om.wiktionary.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
or.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
or.wiktionary.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
os.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pag.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pam.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pap.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pa.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pa.wikibooks.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pa.wiktionary.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pcd.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pdc.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pfl.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pih.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pi.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikibooks.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikinews.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikiquote.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikisource.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikivoyage.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wiktionary.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pms.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pnb.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pnb.wiktionary.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pnt.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ps.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ps.wiktionary.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikibooks.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikinews.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikiquote.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikisource.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikiversity.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikivoyage.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wiktionary.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
qu.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
qu.wiktionary.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
rm.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
rmy.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
rn.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
roa-rup.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
roa-rup.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
roa-tara.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikipedia.org09:04, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikibooks.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikinews.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikiquote.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikisource.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikivoyage.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
rue.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikibooks.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikinews.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikiquote.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikisource.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikiversity.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikivoyage.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
rw.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
rw.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sah.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sah.wikisource.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sa.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sa.wikibooks.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sa.wikiquote.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sa.wikisource.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sa.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
scn.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
scn.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sco.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sc.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sd.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sd.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
se.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sg.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sg.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sh.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sh.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
simple.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
simple.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
si.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
si.wikibooks.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
si.wiktionary.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sk.wikipedia.org09:05, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sk.wikibooks.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sk.wikiquote.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sk.wikisource.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sk.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sl.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sl.wikibooks.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sl.wikiquote.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sl.wikisource.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sl.wikiversity.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sl.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sm.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sm.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sn.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikisource.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
so.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
so.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
species.wikimedia.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sq.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sq.wikibooks.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sq.wikinews.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sq.wikiquote.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sq.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
srn.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sr.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sr.wikibooks.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sr.wikinews.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sr.wikisource.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sr.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ss.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ss.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
stq.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
st.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
st.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
su.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
su.wikiquote.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
su.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wikibooks.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wikinews.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wikiquote.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wikisource.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wikiversity.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wikivoyage.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sw.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sw.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
szl.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ta.wikipedia.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ta.wikibooks.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ta.wikinews.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ta.wikiquote.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ta.wikisource.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ta.wiktionary.org09:06, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
test2.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
test.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
test.wikidata.org09:10, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tet.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
te.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
te.wikibooks.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
te.wikiquote.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
te.wikisource.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
te.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tg.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tg.wikibooks.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tg.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
th.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
th.wikibooks.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
th.wikiquote.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
th.wikisource.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
th.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ti.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ti.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tk.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tk.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tl.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tl.wikibooks.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tl.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tn.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tn.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
to.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tpi.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tpi.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikibooks.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikinews.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikiquote.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikisource.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ts.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ts.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tt.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tt.wikibooks.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tt.wiktionary.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tum.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tw.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tyv.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ty.wikipedia.org09:07, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
udm.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ug.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ug.wiktionary.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uk.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uk.wikibooks.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uk.wikinews.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uk.wikiquote.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uk.wikisource.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uk.wikivoyage.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uk.wiktionary.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ur.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ur.wikibooks.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ur.wikiquote.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ur.wiktionary.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uz.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uz.wikiquote.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uz.wiktionary.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vec.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vec.wikisource.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vec.wiktionary.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vep.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ve.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vi.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vi.wikibooks.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vi.wikiquote.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vi.wikisource.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vi.wikivoyage.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vi.wiktionary.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vls.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vo.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vo.wiktionary.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
war.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wa.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wa.wiktionary.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.wikidata.org22:16, 6 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
wo.wikipedia.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wo.wikiquote.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wo.wiktionary.org09:08, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wuu.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
xal.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
xh.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
xmf.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
yi.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
yi.wikisource.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
yi.wiktionary.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
yo.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
za.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zea.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh-classical.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh-min-nan.wikisource.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh-yue.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh.wikibooks.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh.wikinews.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh.wikiquote.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh.wikisource.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh.wikivoyage.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh.wiktionary.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zu.wikipedia.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zu.wiktionary.org09:09, 11 Սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0