Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Օգտանուն՝ Darkkartik
  • Registered: 18:26, 11 Նոյեմբերի 2021 (22 months ago)
  • Total edit count: 5
  • Number of attached accounts: 11
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodԱրգելափակվածEdit countԽմբեր
commons.wikimedia.org19:28, 12 Մայիսի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikipedia.org13:04, 5 Դեկտեմբերի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org17:24, 11 Մայիսի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org18:26, 11 Նոյեմբերի 2021new account(?)5
hy.wikibooks.org18:15, 4 Մայիսի 2022ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikisource.org13:23, 20 Նոյեմբերի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wiktionary.org11:15, 5 Դեկտեմբերի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
login.wikimedia.org18:26, 11 Նոյեմբերի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org18:26, 11 Նոյեմբերի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org15:47, 7 Դեկտեմբերի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
simple.wikipedia.org09:48, 18 Դեկտեմբերի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0